Explore KVMT

All Dogri Sonnets

रुतबे ते रवेइये

उदा हा नांऽ बूआ दित्ता, पर कनांऽ ठूठा हा, –
देआर, टाह्ली, पड़तलै च ओह् रौंह्दा हा रुज्झे दा।

उदा पेषा हा तरखानी, हुनरमंद ओह् अनूठा हा,-
भलामानस हा, भद्धर-लोक, कारीगिर हा पुज्जे दा।

मरूसी ओह् हा लम्बड़दार, उस्सै पिंडै च नाम्मी:
ब्रैह्मन जात ही ओह्दी, उदा पेषा बी उच्चा हा,

प बिक्ख लगदा हा ओ पिंडै दे बसनीकें गी तांह्म्मी,
की जे, तैंतरी ओ, अव्वल नम्बरा दा लुच्चा हा।

सारे लोक, उस पिंडै दे, (एह् सुनने च आया ऐ),
झुकियै, लम्बड़दारै गी गै, नमस्कार करदे हे,

(औह्दे, रुतबे ते जातां, श्री प्रभू दी माया ऐ),
ओ तां गै ठूठें दा डूंह्गा, दिली सतकार करदे हे!

दुनियां पूजदी ऐ हुनरें ते चंगे रबेइयें गी, –
बनियै रानियां बी, मान नेईं थ्होंदा ककेइयें गी।

Copyright Kvmtrust.Com