Explore KVMT

All Dogri Sonnets

रामनाथ शास्त्री जी गी

करीबन चाली साल, चाली साल मेह्नतें आह्ले ;
भरे दे जोखमें नै साल एह् सिप्पासलारी दे –

जढ़े नमोषियें कन्ने न पान्दे रूहा च छाल्ले ;
ओ साल तल्खियें ते प्यार हीन गिरेआचारी दे !!

नराषा दे मरूथल च जां आषा दी चरागाह् च ;
तुसें जो कसम खादी ही, तुसें पूरी करी ओड़ी।

मना च, नाड़ी-नाड़ी च, दिला च ते दमागा च,
जढ़ी मंज़ल मिथी ही ओह्दी बिलकुल होड़ निं छोड़ी,

बत्हेरे बारी तुन्दै कन्ने लोक चलने गी आए,
प जिसलै चलदे-चलदे उंदे षा बसोन निं होआ,

तां मुषकल मुषकलें दी मुषकला कोला ओ घबराए ;
तुसाढ़ै कन्ने उन्दे कोला चलदे रौह्न निं होआ।

तुसें कोई दोष निं दित्ता रेह् कल्ले गै तुस लग्गे,
ते अपनी बहुमुखी तपस्या गी लेन्दे गे अग्गे।

Copyright Kvmtrust.Com